Blog

Zina Adalah Hutang

•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
ZINA ADALAH HUTANG
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•

عفوا تعف نساؤكم في المحرم # وتجنبوا ما لا يليق بمسلم

Bersikap iffah lah (menjaga diri dari yang haram), maka wanita-wanita yang semahrom denganmu akan bersikap ‘iffah. Jauhilah sesuatu yang tidak pantas dilakukan kepada seorang muslim

إن الزنا دين فإن أقرضته # كان الوفا من أهل بيتك فاعلم

Sesungguhnya zina itu adalah hutang, jika engkau meminjamnya, maka yang akan membayarnya adalah keluargamu, maka ketahuilah hal itu

يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا # سبل المودة عشت غير مكرم

Wahai orang yang merusak wanita-wanita seorang laki-laki, dan memutus jalan-jalan kasih, hidupmu tidak akan mulia

لو كنت حرا من سلالة ماجد # ما كنت هتاكا لحرمة مسلم

Andai engkau adalah seorang yang merdeka dan berasal dari keluarga yang terhormat, maka engkau tidak akan merusak kehormatan seorang muslim

من يزن يزن به ولو بجداره # إن كنت يا هذا لبيبا فافهم

Barangsiapa yang menzinai, maka ia akan dizinai, meskipun sedang berada di dalam tembok rumahnya. Jika engkau adalah orang yang cerdas wahai kisana, maka fahamilah !

من يزن في قوم بألفي درهم # يزن في أهل بيته ولو بالدرهم

Barangsiapa yang menzinai suatu kaum dengan upah dua ribu dirham, maka keluarganya akan dizinai meski dengan upah satu dirham

– {Syair Imam Syafi\’i} –

Semoga Allah menjaga kita dan keluraga kita dari perbuatan laknat ini. . .
Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita pada perbuatan ini. . .

اللهم سلمنا من الزنا اللهم احفظنا من الزنا بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم واله المجتبى

/ Mutiara Islam / Tags:

Comments

No comment yet.

Tulis Komentar