Blog

Qoshidah sa’duna Fiddunya Karya Sayyid Al-Maliky

Qoshidah sa’duna Fiddunya Karya Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliki :

سعدنا في الدنيا * فوزنا في الأخرى

Kebahagiaan kami di Dunia

Keberuntungan kami di Akhirat

بخديجة الكبرى * وفاطمة الزهرا * * *

Dengan perantara Khodijah al Kubro

Dan Fathimah az Zahro

يا أهيل المعروف* والعطاء المألوف

Wahai pemilik kebaikan

Dan pemberian yang disukai

غارة للملهوف * إنكم به أدرى * * *

Berikanlah kepada orang yang berduka

Sungguh kalian lebih mengerti dirinya

يا أهيل المطلوب * والعطاء الموهوب

Wahai pemilik hal yang dicari

Dan pemberian yang diberikan

نفحة للمكروب * إنكم به أدرى * * *

Berikanlah kepada orang yang bersedih

Sungguh kalian lebih mengerti dirinya

يا أهيل الإحسان * والعطا والغفران

Wahai pemilik kemurahan hati

Pemberian, dan ampunan

عطفة للجيران * إنكم به أدرى * * *

Kasihanilah tetangga dekat

Sungguh kalian lebih mengerti dirinya

يا أهيل الإسعاد * والعطا والإرفاد

Wahai pemilik kebahagiaan,

Pemberian, dan pertolongan

غارة للإسعاد * إنكم به أدرى * * *

Berikanlah kepada pencari kebahagiaan

Sungguh kalian lebih mengerti dirinya

يا أهيل الجاهات * والمنح للفاقات

Wahai pemilik kemuliaan,

Pemberian bagi orang-orang miskin

والدرك للغارات * إنكم به أدرى * * *.

Capaikanlah pemberian-pemberian tersebut

Sungguh kalian lebih mengerti dirinya

يا أهيل الهمات * يارجال العزمات

Wahai pemilik kekuatan,

Wahai wali-wali yang memiliki kesabaran

يارجال الحملات * إنكم بي أدرى * * * .

Wahai wali-wali yang membawa (ilmu syariat)

Sungguh kalian lebih mengerti diriku

/ Mutiara Islam / Tags: ,

Comments

No comment yet.

Tulis Komentar