Blog

Bilangan Huruf Dalam Al-Quran

BILANGAN HURUF DALAM AL-QUR\’AN


SEJAK 1200 TAHUN YANG LALU SAAT DUNIA BELUM MENGENAL KOMPUTER ATAU KALKULATOR, IMAM SYAFI\’I SUDAH SANGGUP MENDATA JUMLAH MASING-MASING HURUF DALAM AL-QUR\’AN SECARA DETAIL DAN AKURAT.


Imam Syafi’i dalam kitab Majmu al-Ulum wa Mathli’u an Nujum dan dikutip oleh Imam ibn ‘Arabi dalam mukaddimah al-Futuhuat al-Ilahiyah menyatakan jumlah huruf-huruf dalam Al Qur\’an diurut sesuai dengan banyaknya:


o Alif : 48740 huruf,
o Lam : 33922 huruf,
o Mim : 28922 huruf,
o Ha ’ : 26925 huruf,
o Ya’ : 25717 huruf,
o Wawu : 25506 huruf,
o Nun : 17000 huruf,
o Lam alif : 14707 huruf,
o Ba ’ : 11420 huruf,
o Tsa’ : 10480 huruf,
o Fa’ : 9813 huruf,
o ‘Ain : 9470 huruf,
o Qaf : 8099 huruf,
o Kaf : 8022 huruf,
o Dal : 5998 huruf,
o Sin : 5799 huruf,
o Dzal : 4934 huruf,
o Ha : 4138 huruf,
o Jim : 3322 huruf,
o Shad : 2780 huruf,
o Ra ’ : 2206 huruf,
o Syin : 2115 huruf,
o Dhadl : 1822 huruf,
o Zai : 1680 huruf,
o Kha ’ : 1503 huruf,
o Ta’ : 1404 huruf,
o Ghain : 1229 huruf,
o Tha’ : 1204 huruf dan terakhir
o Dza’ : 842 huruf.


Jumlah total semua huruf dalam al-Qur ’an sebanyak 1.027.000 (satu juta dua puluh tujuh ribu)


?Jumlah ini sudah termasuk jumlah huruf ayat yang di-nasakh.
Setiap kali kita hatam, kita telah membaca 1 juta lebih huruf.
Jika 1 huruf = 1 kebaikan dan 1 kebaikan = 10 pahala, maka kira-kira 10 juta pahala kita dapatkan.


Subhanallah…

/ Mutiara Islam / Tags:

Comments

No comment yet.

Tulis Komentar