Blog

Nadhon Fasholatan Bab Wudlu Dan Yang Membatalkanya

Babul Wudhui

باب الوضؤ

Wudhu iku nem wernane # Siji niyat ing atine

وضؤ ايكو نم ورنانى # سيجي نِيَّة ايغ اتينى

Loro masuhi rahine # Ping telu basuh tangane

لورو ماسوهي راهينى # فيغ تلون باسوه تاغانى

Karo tumeko sikute # Ping papat ngusap sirahe
كارو تومقا سيكوتى # فيغ فافات غوساف سيراهى

Ping limo masuh sikile # Karo nem tertib lakone

فيغ ليما ماسوه سيكيلى # كارو نم ترتيب لاكونى

Batale Wudhu

باتالى وضؤ

Batalake wudhu iro # Wenehe limang perkoro

باتالاكى وضؤ سيرا # وىنىهى ليماغ فرقارا

Siji metune perkoro # Saking dalan loro iro

سيجي متونى فرقارا # ساكيغ دالان لورو ايرا

Nanging mani ingkang metu # Ora mbatalake wudhu

ناغيغ ماني ايغكاغ متو # اورا باتالاكى وضؤ

Ping pindo turune uwong # Kang tanpo netepke bokong

فيغ فيندو تورونى اواغ # كاغ تانفا نتفكى بوكوغ

Telu ilang pikirane # Sebab mendhem lan larane

تلو ايلاغ فيكيرانى # سباب مندم لان لارانى

Papat gepok senggolane # Wong lanang serto wadhone

فافات كفوك سيغولانى # ووغ لاناغ سرطا وادونى

Kang sampun sami agenge # Tanpo ono ling alinge

كاغ سامفون سامي اكغى # تانفا انا اليغ اليغى

Kang dudu mahrom dununge # Antara wadon lanange

كاغ دودو مَحْرم دونوغى # انتارا وادون لاناغى

Ping limo ndemek farjine # Utowo ndemek dubure

فيغ ليما دمىك فارجينى # اوتاوا دميك دُبُرى

Menungso klawan bathine # Epek-epek lan drijine

منوغصا كلاوان باتينى # اىفىك اىفىك دريجينى

/ Nadhom, Nadhom Fasholatan / Tags:

Comments

No comment yet.

Tulis Komentar