X

Keistimewaan Dinten Jumat Ingkang Sering Dilaleaken

Keistimewaan Dinten Jumat Ingkang Sering Dilaleaken

Khutbah I

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ خَلَقَ الزّمَانَ وَفَضَّلَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَخَصَّ بَعْضُ الشُّهُوْرِ وَالأَيَّامِ وَالَليَالِي بِمَزَايَا وَفَضَائِلِ يُعَظَّمُ فِيْهَا الأَجْرُ والحَسَنَاتُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ إِلَى الرَّشَادِ. اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ علَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِه وأصْحَابِهِ هُدَاةِ الأَنَامِ في أَنْحَاءِ البِلاَدِ. أمَّا بعْدُ، فيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى بِفِعْلِ الطَّاعَاتِ، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالىَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

Jamaah shalat Jumat hafidhakumullah,
Sumangga kita sadaya ningkatake keimanan lan ketaqwaan kita dhumateng Allah kanthi ngestokaken ingkang dados parintahipun Allah lan ngedohi sdaya laranganipun Allah SWT.

Dinten Jumat kagolong unik wonten ing Islam. Saking segi pamilihan nami “Jumat” beenten saking tembung sanesipun. Tembung “Jumat” Qamus Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Ma\’ashir saged dipun waos wonten tigang bentuk: Jumu\’ah, Jum\’ah, dan Juma\’ah, ingkang artosipun makumpul. Ing dinten-dinten sanesipun makna ingkang mirip kalian unrutan angka dinten ing seminggu : Ahad (dinten Kapisan), Isnain (dinten kapindho), Tsulatsa (dinteng Kaping tiga), Arbi’a (dinten kaping sekaawan) lan Khaamis (dinten kaping gangsal), sarta Sabt ingkang akaripun saking tembung saking Sab’ah (dinten kaping pitu).

Ing zaman Arab Jahiliyah dinten kaperang saking Syiyar (Sabtu), Awwal (Ahad), Ahwan (Senin), Jubar (Selasa), Dubar (Rabu), Mu’nis (Kamis), dan ‘Arubah (Jumat). Nami-nami kasebat lajeng diubah sakdumuginipun Islam. Rasulullah mboten naming ngadakaken revolusi moral ananging ugi revolusi basa. Tembung- tembung ingkang kirang pas dipun maknai malih dados ingkang pas kalian nilai-nilai keislaman. Ing kalangan masyarakat Arab Jahiliyah, “Arubah salah satunggaling momentum kagem ngedalaken kesombongan, kebanggan, berhias, lan sanesipun.

Wonten ing Islam ‘Arubah malih dados Jumu’ah ingkang ngandut teges makumpul. Ananging mboten sakedar kumpul, sebab wonten ing syari’at, Jumat antuk julukab Sayyidul utawi rajanipun dinten. Ing tembung sanesipun, Jumat nggadhahi posisi paling utama ing antarane dinten sanesipun.
Al-Imam al-Syafi’i kalian al-Imam Ahmad meriwayatkan saking Sa’ad bin ‘Ubadah wonten ing hadits:

سَيِّدُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ النَّحَرِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ وَفِيْهِ خَمْسُ خِصَالٍ فِيْهِ خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَفِيْهِ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيْهِ تُوُفِّيَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيْهَا اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ إِثْمًا أَوْ قَطِيْعَةَ رَحِمٍ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقّرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيْحٍ وَلَا جَبَلٍ وَلَا حَجَرٍ إِلَّا وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

“Rajanipun dinten ing sisinipun Allah inggih punika dinten Jumat. Piyambakipun luwih agung saking dinten riyaya qurban lan dinten riyaya Fitri. Wonten ing dinten Jumat anggadhahi gangsal kautamaan. Wonten dinten Jumat Allah nyiptaaken Nabi Adam kalian medalaken saking surwarga dhateng bumi. Ing dinten Jumat ugi Nabi Adam tilar donya. Wonten ing Jumat wonten wekdal ingkang mboten wonten satunggal tiyang nyenyuwun kajaba Allah ngabulaken panjalukipun, kecuali mboten nyuwun dosa utawi mutus tali silaturahmi. Dinten kiamat ugi kadadeyan wonten dinten Jumat. Mboten wonten Malaikat ingkang caket wonten ing sisinipun Allah, langit, bumi, angin, gunung utawi watu kajaba sami khawatir kadadyanipun kiamat ing dinten Jumat.”

Jamaah shalat Jumat hafidhakumullah,
Ing antaranipun kita terkadang kesupen, mboten ngraossaken, kautaman dinten Jumat amargai kathahing rutinitas. Rutinitas ing saben dintene asring dadosaken kita lengah sahinggal madakaken dinten Jumat mboten sanes kalian dinten liyanipun. Padahal, ing tiap tahunipun wonten wulan-wulang ingkang utama, ing wulan wonten dinten tama, lan ing dinten wonten wekdal-wekdal kang utama. Piyambak-piyambak nggadhahi kekhususan sahingga dados momentum ingakng luwih sae kagem merenung, berdoa, bermunajat, berdzikir, kalian ningkataken ketaqwaan.

Keistimewaan dinten Jumat saged dipun pirsani daking sunah siram umat. Wonten ing Al-Hawi Kabir karya Al-Mawardi, Imam Syafi’i nggancaraken bilih shalat Jumat dipunlaksanaaken wonten ing wekdal shalat Dzuhur, siram Jumat angsal dipun lakoni ing wekdal dalu, sakbibare terbit matahari. Siram inggih punika simbol karesikan kan kasucen awak. Sakbibare siram, dipun anjuraken ngagem rasukan paling sae, utamunipun werni putih, sakderenge mlampah sholat Jumat.

Wonten ing Bidâyatul Hidâyah, Imam Abu Hamid al-Ghazali nyebataken dinten Jumat dados dinten riyaya kaum mukmin (‘îdul mu’minîn). Imam al-Ghazali maringi masukan supados umat Islam nyiapaken ngadang dinten Jumat dipun wiwiti ing dinten kamis, diwiwiti ngumbahi klambi, lajeng ngathahi maos tasbih kalian istighfar wonten ing dinten kamis sonten amargi wekdal kasebut sampun ngrasuk wekdan ingkang utama ing dinten jumat. Saklejengipun, Imam Ghazali ngendikan, niatno siam dinten Jumat kang dados rangkaian dinten siap tigang dinten kaurutan Kamis-Jumat-Sabtu, amargi wonteng larangan siam ing dinten juamt kemawon.

Jamaah shalat Jumat hafidhakumullah,
Amalan ingkang utama ing dinten Jumat kathah sangr, ing antaranipun ngathahi maos shalawat, doa, sedekah, maos surat Al-Kahfi, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, lan Surat an-Nas, sarta ibadah-ibadah sanesipun.

Imam as-Suyuthi ing kitabnya, ‘Amal Yaum wa Lailah, ngendikan:

ويقرأ بعد الجمعة قبل أن يتكلم: الإخلاص والمعوذتين (سبعا سبعا). ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سوم الجمعة وليلة الجمعة.ويصلى راتبة الجمعة التي بعدها في بيته لا في المسجد. وما ذا يفعل بعدها؟ ويمشى بعدها لزيارة أخ أو عيادة مريض أو حضور جنازة أو عقد نكاح

“Nabi ﷺ maos Surat Al-Ikhlas, al-Falaq, kalian an-Nas sak bibare Shalat Jumat kaping pitu lan ugi ngathahi maos shalawat ing dinten Jumat lan dalunipun. Piyambakipun ugi nglakoni shalat sunah sakbibare shalat Jumat wonten dalemipun, mboten enten masjid. Sasampunipun punapa ingkang dipun lakoni Nabi SAW? Panjenenganipun tindak dhateng saduluripun, besuk tiyang gerah, takziah utawi rawuh ing akad nikah.”

Kanthi mekaten, umat Isalm dipun ajak ndadosaken dinten Jumat dados dinten khusus kagem ngatahi ibadah. Kathah ing dinten Jumat menika kalian para ulama kagem nglerenaken raga saking kesibukan duniawi, kagem ngususaken beramal saleh ing dinten Jumat. Punapa ingkang sampun dipun tindaki Rasulullah, ing dinten Jumat ningkataken ibadah ugi silaturahmi, lan tulung pitulung kang kenging musibah lan sak piturute.

Karana al-Qadla’i dan ibnu Asakir saking Ibnu Abbas dipunsebataken:

الجمعة حج الفقراء

“Jumat inggih punika hajinipun tiyang fakir.”

Hadist kasebat negasaken istimewanipun dinten Jumat dibanding kalian dinten biasane. Pramila kita patut nggadhahi wekadal kagem bermuhasabah, ngunggahekn kualoitas ibadah dhumateng Allah, hubungan sosial ingkang sae, sarta ngathahi amalan sunah sanesipun. Cekap enem dinten kita sibuk babagan dubiawi. Mboten wonten kjlentunipun nggadhahi kesempatan nyegeraken kondisi rohani kita supados mbten layu, garing, punapa malih mati. Mugi-mugi Khatib Al-Faqir kalian jamaah sekalian saged nglaksanaaken pituduh menika kanthi tumemen lan sadar diri.

بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِى اْلقُرْآنِ اْلعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَافِيْهِ مِنْ آيَةِ وَذِكْرِ الْحَكِيْمِ وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ، وَأَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا فَأسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Khutbah II

اَلْحَمْدُ للهِ عَلىَ إِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلىَ تَوْفِيْقِهِ وَاِمْتِنَانِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى إلىَ رِضْوَانِهِ. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وِعَلَى اَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كِثيْرًا

أَمَّا بَعْدُ فَياَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوا اللهَ فِيْمَا أَمَرَ وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَثَـنَى بِمَلآ ئِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعاَلَى إِنَّ اللهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِى يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَنْبِيآئِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلآئِكَةِ اْلمُقَرَّبِيْنَ وَارْضَ اللّهُمَّ عَنِ اْلخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِى وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَىيَوْمِ الدِّيْنِ وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اَللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ اَلاَحْيآءُ مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ اللهُمَّ أَعِزَّ اْلإِسْلاَمَ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَاْلمُشْرِكِيْنَ وَانْصُرْ عِبَادَكَ اْلمُوَحِّدِيَّةَ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ اْلمُسْلِمِيْنَ وَ دَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّيْنِ وَاعْلِ كَلِمَاتِكَ إِلَى يَوْمَ الدِّيْنِ. اللهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ وَاْلوَبَاءَ وَالزَّلاَزِلَ وَاْلمِحَنَ وَسُوْءَ اْلفِتْنَةِ وَاْلمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَنْ بَلَدِنَا اِنْدُونِيْسِيَّا خآصَّةً وَسَائِرِ اْلبُلْدَانِ اْلمُسْلِمِيْنَ عآمَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ. رَبَّنَا آتِناَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاإنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ اْلخَاسِرِيْنَ. عِبَادَاللهِ ! إِنَّ اللهَ يَأْمُرُنَا بِاْلعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيْتآءِ ذِي اْلقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ اْلفَحْشآءِ وَاْلمُنْكَرِ وَاْلبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَاذْكُرُوا اللهَ اْلعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلىَ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرْ

Categories: KHUTBAH
songkok.id: Admin Songkok.co.id